Výměna PET láhve za jízdenku

Ekologické smýšlení

Projekt byl uskutečněn s jasným cílem – přinutit lidi třídit odpad, v tomto případě plast. PET láhev vhodíte do automatu, který je umístěn v některých stanicích metra v Římě. Na oplátku Vám vyjede jízdenka, se kterou můžete vesele cestovat metrem. Z automatů pak PET láhve putují k recyklaci, a světe, div se, je mezi námi systém, který pomůže žlutým kontejnerům. V praxi to pak vypadá tak, že za každou vhozenou láhev automat nahraje do mobilní aplikace kredity, za které pak nakupujete jízdenky.
boxy na tříděný odpad

Rok testování

Uvádí se, že se počká na výsledky po prvním roce používání toho přístroje. Poté by se začalo uvažovat o rozšíření do dalších měst, možná i států. Je tedy možné, že v případě úspěšného vyhodnocení systému budeme do budoucna potkávat tyto výměnné automaty běžně u každé nástupní stanice. Už teď se ale ví, že v malé míře tento vynález omezil výskyt černých pasažérů.
Samozřejmě jako každá technologie i tato má své mouchy. Hned v prvních dnech se objevily záseky automatů, buď po vhození láhve bez víčka, či s poškozenou nálepkou.
tři pet láhve

Trocha matematiky

Vědci tvrdí, že rozklad plastu trvá až 15 000 let. Což je děsivé při představě, kolik tun jsme jako lidé schopni vyprodukovat.
Ovšem vše není tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát. Jedna PET láhev se nerovná jedné jízdence. Běžně dostupné zdroje na internetu uvádí, že odměna za jeden kus PET láhve je 5 centů, kdežto hodnota jízdenky šplhá až k částce 1,50 EUR. Jak si každý jistě snadno spočítá, přímá úměra zde neplatí. A tak pokud obyvatelé Říma chtějí udělat dobrý skutek a jet do práce metrem za jízdenku, kterou dostali jako odměnu za vzorné třídění odpadu, musí si každé ráno na cestu vzít ještě pořádný balík PET lahví. No, evokuje to snad i k lepší motivaci dodržovat pitný režim, aby člověk nastřádal patřičné množství směnného materiálu.