Poklop na šachtu musí něco vydržet

Sice se nám to může zdát jen tak jako nějaký kus ze železa nebo jiného kovu a materiálu, ovšem nic nemění na tom, že musí být vyroben z kvalitních surovin. Rozhodující bude i zátěž, která bude na něj kladená v běžném provozu. Pokud se nebude mnoho zatěžovat, tak není nutné volit materiál takový, jako když po něm bude jezdit stovky dopravních prostředků. Na taková víka nebo zakrytí jsou kladeny velmi vysoké nároky a také musí projít důkladnou revizí, aby byly bezpečné a vyhovující pro daný typ šachty.
kulatá železná mříž.jpg

Umístění šachty rozhodne o dalším postupu

Nejčastěji se pod povrch země ukládají rozvody vody a kanalizace. Spleť různých trubek vyžaduje kontrolu a tím pádem i přístup. Sestup do šachty umožňují pak víka a podle toho, jak moc budou zatíženy, se musí zvolit i daný materiál. Pokud již máme například na vlastním pozemku vybudované přípojky k vodovodnímu řádu a kanalizaci, tak pravděpodobně nebudeme volit materiál, který se použije běžně na silnici.
poklop u chodníku.jpg
Volíme materiál:
1. Litina – je nejvíce používaný prvek a nejčastěji se v provozu kombinuje s betonem. Výhodou se může zdát dostupnost ceny, ale na druhou stranu jsou velmi těžké a po čase se objevuje i koroze. Poklop na šachtu v tomto případu je dobré umístit na silnice a prakticky se dá říci, že na veškeré městské komunikace.
2. Ocelový plech – dá se vyrobit s hladkým povrchem, ale asi lepší je s protiskluzovým. Samozřejmě je nerez a to má svoje obrovské výhody. Navíc se dají přizpůsobit přesně takovému prostoru, který zákazník požaduje a to přesně na míru šachty. Nesmíme zapomenout i na design, který je vhodný na našich pozemcích, případně i uzpůsobení jeho funkce. Výborně se hodí například k bazénům, kdy se dá vytvořit s protiskluzovým povrchem, což je daleko bezpečnější.
poklopy šachet.jpg
3. Plast – dříve se úplně běžně používal spíš na soukromých pozemcích. V dnešní době se již tak trochu vývoj posunul kupředu a je nahrazován poklopy kompozitními. Jejich výhodou je, že nepotřebují žádné další speciální úpravy, mají příslušné atesty a tak jsou vhodné pro styk s pitnou vodou. Některé pak mají i skvělé těsnění a nerezové šrouby.
Pokud přece jenom bychom potřebovali poradit nejvhodnější materiál nebo celkově jaké víko, kam umístit, nemusíme se obávat obrátit například s projektovou dokumentací na výrobce, přece jenom jde o bezpečnost a správné zajištění šachty.