Svým vlastním tempem


Pyžamo nevadí
Výhody vzdělávání přes internet jistě není potřeba dlouze vypočítávat. Studujete si svým vlastním tempem, v čase, kdy to vyhovuje vám, a nikdo neřeší, že už jste si týden nemyli vlasy nebo že máte na sobě pyžamo s medvídky. Navíc, nabídka kurzů je dnes nepřeberná. Vždycky vás zajímaly černé díry? Prosím, poslužte si kurzy od těch neprestižnějších univerzit. Nebo chcete ovládnout nový jazyk? A co byste řekli hodině konverzace s rodilým mluvčím, který ale sedí na druhém konci světa? Pro ty, kdo mají zájem, se otevírá úplně nový svět. Někteří inovátoří dokonce věří, že učení přes počítač za pár let úplně vytlačí klasické sezení ve třídě. Z toho zastáncům tradičnějších metod vstávají vlasy na hlavě.
 pravítko u pc
Škola na internetu
Proč se ale někteří počítačů spíše obávají? Někteří poukazují na to, že škola není jen o předávání vědomostí. Děti i dospělí si ve škole trénují své sociální návyky, učí se komunikovat jeden s druhým, spolupracovat a chápat druhé. Těmto zvykům se u počítačů, kdy komunikují většinou pouze s učitelem, nemají šanci naučit. Zastánci internetové školy ale namítají, že v dnešní době není problém vytvořít online třídu, kde studenti pracují spolu, a mohou snadno mluvit jeden s druhým. Tradicionalisté ale okamžitě přicházejí s další námitkou: jak udržet pozornost? To je těžké i v běžně třídě, ale jak uhlídat, že se děti v průběhu online vyučování netoulají po všech koutech internetu? A jaký pak mají smysl kvízy a testy, když si každý může najít odpověď na webu? Internetoví učitelé by se tak nejspíše museli vzdát diktování mnoha faktů, dat a letopočtů, a daleko více se soustředit na souvislosti, vyhledávání informací a porozumění látce. Dalším problémem jsou pak nejrůznější výtvarné, hudební a jiné výchovy, které by se online učily jen těžko.
 mediální gramotnost
Online vzdělávání je tedy zatím spíše doplňkem klasického učení, ale kdo ví, třeba se jednou dočkáme i internetové školy.