Jedním z klíčů k úspěchu firmy je náležitá motivace zaměstnanců

Jak toho dosáhnout? Samozřejmě, první odpověď, která každého napadne, je výše finanční odměny, případně další benefity podobného charakteru, mezi které patří příspěvky na obědy či cestovné, bezplatné jazykové kurzy apod. Ano, pracovník je ochoten za vyšší mzdu snášet větší tlak a jet na plný plyn. Ale jak dlouho?

Jak poctivě bude přistupovat ke svým úkolům a záležitostem zaměstnavatelské firmy, ke které necítí osobní vztah a zodpovědnost? 
Vyprávění příběhu o firmě

A co teprve v případech, kdy není psychická pohoda a sebevědomí na pracovišti podporována a management je založen výhradně na strachu? Taková situace u něj může vyvolat vůči podniku, ve kterém pracuje neloajální postoj, což může mít neblahé následky

Nemusím, ale chci“

Jedním ze základních kamenů spokojeného života je možnost vykonávat práci, která nás baví, a vidíme v ní smysl. Chápat filosofii a směřování firmy a rezonovat s jejími hodnotami, se může stát výrazným hnacím motorem, a to obzvlášť v náročných a vypjatých situacích. Ano, jsou profese, kde se může takováto motivace zdát obtížná. Existují však způsoby jak loajalitu podpořit.

„Jak to celé začalo“

Jednou z cest je přinést zaměstnanci příběh. Vyprávění o tom, jak společnost ve které pracuje, vznikla a jak se vyvíjela. Tímto způsobem lze vyvolat emoční odezvu, upevnit vzájemné vztahy a vzbudit v člověku pocit, že jeho práce má dalekosáhlý význam.
Úspěch podnikatelského týmu

„Máš nápad? Sem s ním!“

Inovace nemusí přicházet jen od pověřených vývojových týmů, ale také od samotných zaměstnanců. Měl by jim být dán prostor, ve kterém mohou otestovat nové nápady a kde je jim umožněno uplatňovat kreativní přístup. Mohou se tak vytvořit originální projekty zvyšující potenciál firmy.  Zároveň vzniká příležitost pocítit důvěru v osobní schopnosti.

„Díky za odvedenou práci“

Je to tak jednoduché a tak efektivní. A přesto je to jedna z věcí, která na mnoha pracovištích chybí. Nejen že poděkování výkonnost pracovníků skutečně zvyšuje, ale je také základem zdravé morálky a etiky vyspělé společnosti.