Péče o seniory s laskavým a profesionálním přístupem

Podzim života má být obdobím plným odpočinku, bezstarostného žití a trávení času se svoji rodinou. Bohužel v tomto období přichází spousta především zdravotních potíží a často se objevuje Alzheimerova choroba, stařecká demence a jiné mentální poruchy, které zněžňují seniorům důstojný a pokojný život.
Starosti to způsobuje i jejich příbuzným, kteří se snaží o své staré rodiče a prarodiče s láskou postarat, ale jejich koloběh života a neznalost jim péči o blízké znemožňuje.
Proto je k dispozici úleva, kterou poskytuje alzheimer centrum Praha a příbuzní tak s čistým svědomím můžou svěřit svoje rodiče a prarodiče do této péče.
péče o seniory
Jedná se o kompletní 24 hodinovou starostlivost odborným personálem, který se snaží přistupovat ke svým klientům individuálně a s láskou, aby jim byla nahrazena péče domácí a jejich prostředí, na které byli celý život zvyklí.
Zdravotní problémy související s psychickými změnami způsobují různé nečekané potíže, které komplikují život nejen samotným pacientům, ale také jejich příbuzným. To následně vede k tomu, že není možné se o ně postarat a příbuzní se tak stávají bezradní, frustrovaní a cítí se provinile, že nejsou schopni věnovat svým rodičům a starým rodičům potřebnou péči.
To však vůbec není nic, za co by se bylo potřebné stydět, když seniorům zařídíte kompletní péči přes alzheimer centrum Praha.
Celodenní péče obsahuje ubytování, stravování a zdravotní starostlivost. Příjemně a moderně vybavené pokoje nahradí aspoň nějakým způsobem původní domov a klienti tak budou moct žít důstojně a pod neustálým dohledem.
invalida a rodina
Kvalitní celodenní strava včetně pitného režimu uspokojí i náročné klienty a poskytne zdravou stravu, která rovněž podporuje celkový průběh zdravotních a dalších potíží.
V dáli nezůstane ani rodina, protože kontakt s příbuznými je pro klienty velice důležitý. Takže příbuzní můžou s klienty trávit čas kdykoliv a bez omezování.
K dispozici jsou pacientům nejen zdravotní sestry, ale také psycholog, poradenské a sociální služby, fyzioterapeuti, ergoterapeuti a mnoho dalších pracovníků.